Στρατηγική συμφωνία, τεράστιας σημασίας, μεταξύ Litinas Aloe & Pharma PLUS.